Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Spridningsmått


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Värden från en undersökning kan fördela sig på olika sätt – de kan t.ex. ligga centrerade runt medelvärdet eller långt ifrån det. Detta illustreras av de två mängderna nedan, som båda har medelvärdet, medianen och typvärdet 3,3, men där värdena i den nedre är betydligt mer utspridda.

Datamängder med olika spridning
Ett lägesmått säger något om var tyngdpunkten ligger, men inte om hur mätvärdena sprider ut sig. Då använder man istället spridningsmått, t.ex. standardavvikelse och variationsbredd.
Regel

Variationsbredd

Ett sätt att mäta spridningen är att beräkna skillnaden mellan det största och minsta värdet. Detta mått kallas variationsbredd. Det beräknas genom att subtrahera det minsta värdet från det största.

Variationsbredd=Sto¨rsta va¨rdeMinsta va¨rde\text{Variationsbredd}=\text{Största värde}-\text{Minsta värde}

fullscreen
Uppgift

Damernas längdhoppsfinal i OS 2016 fick följande resultat. Längderna är i meter.6.95   7.15   7.08   6.79   6.74   6.81.\begin{aligned} 6.95 \ \ \ 7.15 \ \ \ 7.08 \ \ \ 6.79 \ \ \ 6.74 \ \ \ 6.81. \end{aligned} Vad är variationsbredden?

Visa Lösning
Lösning
Variationsbredden är skillnaden mellan största och minsta värdet. Vi börjar med att identifiera dessa i datamängden.
Värdemängd med det största och minsta värdet markerade

Det längsta hoppet var 7.15 meter och det kortaste var 6.74 meter. Det ger variationsbredden7.156.74=0.41 meter. 7.15-6.74=0.41 \text{ meter.}

Regel

Standardavvikelse

Standardavvikelse är ett av de vanligare spridningsmåtten och kan något förenklat ses som den genomsnittliga skillnaden från medelvärdet. För ett stickprov betecknas den s.s. Ett litet värde på ss innebär att mätvärdena är samlade nära medelvärdet och ett större ss betyder att de är mer utspridda.

s=(x1xˉ)2+(x2xˉ)2++(xnxˉ)2n1s=\sqrt{\dfrac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_n-\bar{x})^2}{n-1}}

xˉ\bar{x} är stickprovets medelvärde, xx:en med index 1,2,31, \, 2, \, 3 osv. är de enskilda mätvärdena och nn är antalet mätvärden. Varje parentes står alltså för skillnaden mellan ett mätvärde och medelvärdet. I figuren visas skillnaderna -2\text{-}2 och 33 mellan medelvärdet xˉ\bar{x} och två värden x1x_1 och x2.x_2.

Tallinje med avstånd mellan medelvärdet och två andra värden

För att använda formeln kan man dela upp beräkningarna i steg.

  1. Beräkna medelvärdet, xˉ.\bar{x}.
  2. Beräkna skillnaderna (x1xˉ),(x_1-\bar{x}), (x2xˉ)(x_2-\bar{x}) osv., kvadrera och summera dem.
  3. Sätt in summan i formeln tillsammans med antal värden n,n, och dra kvadratroten ur allt.
Det blir snabbt väldigt tidsödande att beräkna standardavvikelser när antalet värden ökar, så ofta är det praktiskt att göra beräkningarna med hjälp av en dator eller räknare.
fullscreen
Uppgift

Laget "Friska fläktar" har tävlat i en femkamp där varje lagmedlem kan samla ihop mellan 00 och 55 poäng till laget. De fem lagmedlemmarna har fått följande resultat: 0, 1, 4, 5, 5. 0, \ 1, \ 4, \ 5, \ 5. Bestäm lagets medelpoäng och standardavvikelse utan räknarens inbyggda statistikverktyg.

Visa Lösning
Lösning
För att beräkna standardavvikelsen måste vi först beräkna medelvärdet: xˉ=0+1+4+5+55=3. \bar{x}=\dfrac{0+1+4+5+5}{5}=3. När vi vet medelvärdet subtraherar vi varje poäng från medelvärdet, kvadrera resultatet och summerar kvadraterna. I formeln för standardavvikelse motsvarar detta att beräkna täljaren (x1xˉ)2+(x2xˉ)2++(xnxˉ)2. (x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2 + \ldots + (x_n-\bar{x})^2. De olika xx:en står i vårt fall för de olika poängen. Vi låter x1=0,x_1=0, x2=1,x_2=1, x3=4,x_3=4, x4=5x_4=5 och x5=5.x_5=5.
(x1xˉ)2+(x2xˉ)2++(xnxˉ)2(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2 + \ldots + (x_n-\bar{x})^2
(x13)2+(x23)2+(x33)2+(x43)2+(x53)2(x_1-{\color{#0000FF}{3}})^2+(x_2-{\color{#0000FF}{3}})^2+(x_3-{\color{#0000FF}{3}})^2+(x_4-{\color{#0000FF}{3}})^2+(x_5-{\color{#0000FF}{3}})^2
(03)2+(13)2+(43)2+(53)2+(53)2(0-3)^2+(1-3)^2+(4-3)^2+(5-3)^2+(5-3)^2
(-3)2+(-2)2+12+22+22(\text{-}3)^2+(\text{-}2)^2+1^2+2^2+2^2
9+4+1+4+49+4+1+4+4
2222
Nu slutför vi beräkningen genom att sätta in 2222 i täljaren i formeln. Antal värden nn är 5 st. Glöm inte att vänta med att dra roten ur till sist.
s=(x1xˉ)2+(x2xˉ)2++(xnxˉ)2n1s=\sqrt{\dfrac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_n-\bar{x})^2}{n-1}}
s=2251s=\sqrt{\dfrac{22}{5-1}}
s=224s=\sqrt{\dfrac{22}{4}}
s=2.34520s = 2.34520 \ldots
s=2.3s = 2.3

Friska fläktars medelpoäng var 33 poäng och deras standardavvikelse var 2.32.3 poäng. Det sista kan vi tolka som att den genomsnittliga skillnaden från medelpoängen var 2.3.2.3.

Digitala verktyg

Beräkna standardavvikelse med räknare

unfold_more

För att bestämma standardavvikelse för en datamängd med räknaren måste man först spara värdena i en lista. På räknaren trycker man på knappen STAT och därefter väljer man Edit.

Observationerna skrivs in i någon av listorna.

När man sparat värdena trycker man på STAT igen och byter till CALC-menyn med piltangenterna. Välj därefter det första alternativet i listan, dvs. 1-Var Stats.

Genom att trycka på ENTER igen bestämmer räknaren bl.a. standardavvikelsen för datamängden. Om man sparat värdena i någon annan lista, t.ex. L3, väljer man den genom att trycka 2nd + 3 innan man trycker på ENTER igen.

Standardavvikelsen för stickprov är det fjärde värdet i listan, dvs. Sx=31.6227766.Sx=31.6227766. Om standaravvikelsen beräknas för en hel population använder man listans femte värde, dvs. σx=28.28427125.\sigma x=28.28427125.
info
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward