Begrepp

Index - uppräkning

När man har flera värden av samma typ kan man skilja dem åt med ett index, som är ett nedsänkt tal, uttryck, bokstav eller liknande.

Index

Det används till exempel för att ange flera lösningar till en ekvation, som x1x_1 och x2.x_2. Ett annat fall är en talföljd med okända element, vilket ofta skrivs a1, a2, a3,,an. a_1, \ a_2, \ a_3, \ldots, \, a_n. Man skulle kunna skriva dessa som aa, bb, c,c, osv. men eftersom det inte finns hur många bokstäver som helst kan skrivsättet med index vara ett bra alternativ.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}