Begrepp

Subtraktion

Subtraktion är att dra bort, som att 77 ger 44 om man drar bort 33. Resultatet är skillnaden mellan talen, och kallas för differens (från engelskans difference). Symbolen för subtraktion är ett minustecken: -.

Term - Term == Differens
7 7 - 3 3 = = 4 4

Talen som subtraheras brukar kallas för termer, precis som i fallet för addition.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}