mathleaks.se mathleaks.se Startsida kapitel home Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
Expandera meny menu_open Minimera
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open home
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open
Trigonometriska samband och ekvationer
Till vardags är grader den absolut vanligaste enheten för att mäta vinklar. En grad är definierad så att grader motsvarar ett helt varv, men varför inte välja något annat? Fördelen med grader är att kan delas på många olika sätt, men det finns även enheter för att mäta vinklar som har andra fördelar. En sådan är radianer, som är speciellt användbar inom trigonometri.
Begrepp

Radian

Radianer är, precis som grader, en enhet för att mäta vinklar. Om båglängden till en cirkelsektor är lika lång som cirkelns radie bildas en vinkel som är radian (rad), vilket motsvarar ungefär


Animera 1 rad

Om båglängden istället är radier lång blir vinkeln radianer, osv. Radianbegreppet är alltså ett mått på antalet som vinkeln spänner upp på cirkelranden.

Förhållandet mellan grader och radianer följer sambandet . I beräkningar skriver man sällan ut "rad" efter en vinkel angiven i radianer. Det betyder att om man t.ex. ska beräkna cosinusvärdena

måste man i första beräkningen ha räknaren inställd på grader och i den andra på radianer. Radianer kan upplevas som besvärliga, men de förenklar beräkningar vid bl.a. derivering och integrering. Dessutom är det SI-enheten för vinklar, så det är bra att vänja sig.
Regel

Samband mellan radianer och grader

Eftersom både grader och radianer är vanliga vinkelenheter vill man ibland växla mellan dem. Omvandlingsreglerna kan vara lätta att blanda ihop, men genom att komma ihåg ett övergripande samband kan man härleda dem för sig själv.

Regel

rad

Hur många radianer motsvarar alltså ett helt varv? Cirkelbågen för ett helt varv är cirkelns omkrets, Om man dividerar det med längden som motsvarar cirkelbågen för radian, får man hur många radianer som går på ett helt varv. Ett varv är alltså radianer. I grader är det vilket ger sambandet rad. Dividerar man sedan båda led med får man Ett halvt varv motsvarar alltså radianer.


Regel

Omvandlingsregler

Från sambandet rad kan man härleda två omvandlingsregler genom att dela båda led med antingen eller

Regel

rad
Genom att dela med får man ett uttryck för
motsvarar alltså radianer. Andra vinklar i grader kan omvandlas till radianer genom att multiplicera med detta värde.

Regel

Genom att dela med får man ett uttryck för radian.

radian motsvarar alltså grader. Andra vinklar i radianer kan omvandlas till grader genom att multiplicera med detta värde.

fullscreen
Uppgift

Omvandla till radianer och till grader.

Visa Lösning
Lösning

För att omvandla en vinkel från grader till radianer använder vi Detta anger hur många radianer motsvarar, och motsvarar då gånger detta. Vi omvandlar alltså genom att multiplicera vinkeln med

är alltså radianer. Det går förstås att knappa in detta på räknaren och svara på decimalform, men eftersom decimalföljden blir oändlig brukar man lämna det på exakt form, alltså För att omvandla från radianer till grader använder vi istället Detta anger hur många grader en radian motsvarar. På samma sätt som tidigare multiplicerar vi vår vinkel med den här omvandlingsfaktorn för att byta enhet.
radianer är alltså
Memo

Trigonometriska värden för standardvinklar

I tabeller med sinus-, cosinus- och tangensvärden för standardvinklar anges vinklarna ofta i både grader och radianer.

(grader)
(radianer)
Odef.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward