Begrepp

Cirkelrand

En cirkels yttre kant kallas dess cirkelrand. I figuren nedan är cirkelranden alltså den svarta delen som sitter längst ut på cirkeln.

Cirkelrand1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}