Regel

Båglängd

En cirkelbåges längd b,b, även kallat båglängd, kan beräknas med hjälp av radien, r,r, och medelpunktsvinkeln, v.v.

b=v3602πrb=\dfrac{v}{360^\circ}\cdot 2\pi r

Medelpunktsvinkeln vv är i grader och v360\frac{v}{360^\circ} anger hur stor andel av hela varvet den täcker och 2πr2\pi r är cirkelns omkrets.

Baglangd rules 1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}