Regel

Volym av ett prisma


Ett prisma har en basarea BB och en höjd hh. Volymen beräknas genom att multiplicera dessa: V=Bh. V = Bh. Man kan tolka detta som att prismat består av en stor mängd likadana lager med arean BB. När lagren staplas på varandra bildas en höjd hh som multiplicerat med arean ger prismats volym.

Rules Volym av Prisma1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}