Teori

Lägg till parentes

Om en parentes adderas till något annat kan man ta bort parentesen utan att uttrycket ändras, t.ex. 5+(23)=5+23. 5 + (2-3) = 5 + 2- 3. Denna räkneregel kan även användas åt andra hållet om man vill lägga till en parentes. T.ex. kan man skriva 5+23=5+(23). 5 + 2- 3 = 5 + (2-3) . Det går även att ta bort en parentes om den är en faktor i en multiplikation och om det som står i parentesen också är en multiplikation, t.ex. (48)7=487. (4\cdot8)\cdot7=4\cdot8\cdot7. Även denna räkneregel kan användas åt andra hållet. Om man behöver lägga till en parentes kan man t.ex. skriva 487=(48)7. 4\cdot8\cdot7=(4\cdot8)\cdot7.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}