Teori

Cosinus av en differens

Cosinusvärdet för en differens av två vinklar går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella vinklarna. Sambandet är då cos(uv)=cos(u)cos(v)+sin(u)sin(v). \cos(u-v)=\cos(u)\cos(v)+\sin(u)\sin(v). Man kan t.ex. skriva om cosinusvärdet för 453045^\circ - 30^\circ som cos(4530)=cos(45)cos(30)+sin(45)sin(30). \cos(45^\circ-30^\circ)=\cos(45^\circ)\cos(30^\circ)+\sin(45^\circ)\sin(30^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}