Teori

sin(v)=cos(90v)\sin(v)=\cos(90^\circ-v)


Eftersom sinus och cosinus kan ses som förskjutningar av varandra kan man skriva sinusfunktioner som cosinusfunktioner och vice versa med hjälp av olika samband. Ett sådant samband är sin(v)=cos(90v). \sin(v)=\cos(90^\circ-v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}