Teori

cos(90v)=sin(v)\cos(90^\circ-v)=\sin(v)


Eftersom sinus och cosinus kan ses som förskjutningar av varandra kan man skriva sinusfunktioner som cosinusfunktioner och vice versa med hjälp av olika samband. Ett sådant samband är cos(90v)=sin(v). \cos(90^\circ-v)=\sin(v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}