Teori

sin(90v)=cos(v)\sin(90^\circ-v)=\cos(v)


Eftersom sinus och cosinus kan ses som förskjutningar av varandra kan man skriva sinusfunktioner som cosinusfunktioner och vice versa med hjälp av olika samband. Ett sådant samband är sin(90v)=cos(v). \sin(90^\circ-v)=\cos(v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}