Begrepp

Limes

Ordet limes används ibland istället för gränsvärde, främst när man läser ett nedskrivet gränsvärde högt. Till exempel går det att utläsa uttrycket limx0f(x)\lim\limits_{x \to 0}f(x) som "limes av f(x)f(x) när xx går mot noll." Ordet kommer från latinet och betyder gräns.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}