{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
Proceed to next lesson
Lektion
Övningar
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.introSlideInfo.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.introSlideInfo.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.introSlideInfo.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Begrepp

Exponentialfunktion

Funktioner som innehåller uttryck på formen , alltså där variabeln finns i exponenten, kallas exponentialfunktioner. Generellt skrivs en exponentialfunktion på följande sätt.

Koefficienten anger det -värde där funktionens graf skär -axeln, vilket också kan tolkas som funktionens startvärde. Basen i potensen kan tolkas som en förändringsfaktor. För båda dessa konstanter finns det villkor som anger vilka värden de får anta. Koefficienten får inte vara noll eftersom det skulle ge en vågrät linje linje längs med , vilket då inte längre skulle vara en exponentialfunktion. Multipliceras med blir ju produkten oavsett potensens värde.

Konstanten får inte vara negativ eftersom funktionen då ger odefinierade resultat för vissa -värden. T.ex. skulle det inte gå att upphöja ett negativt till , eftersom det är samma sak som att dra kvadratroten ur , vilket inte går för ett negativt tal. Det ger villkoret
Vidare ger och inte exponentialfunktioner utan vågräta linjer. När är funktionen alltid lika med 0, vilket ger en vågrät linje vid , och när får man en vågrät linje längs med startvärdet eftersom , oavsett exponentens värde. Det ger villkoren
Dessa villkor kan sammanfattas som och
{{ subexercise.title }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ ex.course }}