{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Startvärde *Wordlist*
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Startvärde

Ibland kallas en funktions skärningspunkt med y-axeln för startvärde. Om x-axeln t.ex. beskriver tid är den 0 vid skärningspunkten med y-axeln och det är då ofta meningslöst att titta på den negativa delen av x-axeln. Det är framförallt i exponentialfunktioner som man brukar prata om startvärde. I följande exponentialfunktion är startvärdet 1 eftersom grafen skär y-axeln i (0,1)
close
Community