Begrepp

Horisontell linje

En horisontell linje är en linje som går parallellt med xx-axeln. Den kan beskrivas med formen nedan.

y=m,  y=m, \; där mm är en konstant

Ett exempel är linjen y=2,y=2, som går igenom alla punkter där yy-koordinaten är 2. Några exempelpunkter har satts ut i figuren.

Hortisontella linjer är, till skillnad från vertikala linjer, linjära funktioner skrivna på kk-form som saknar lutning, dvs. där kk-värdet är 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}