Begrepp

Rot - lösning

En ekvations lösningar brukar även kallas för rötter. Exempelvis har ekvationen x5=10x-5=10 roten x=15x=15 eftersom detta xx-värde löser ekvationen. Begreppet ska inte blandas ihop med kvadratrot som är något helt annat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}