Begrepp

Binom

Ett binom är ett polynom med endast två termer, t.ex. 4x27ochx+8. 4x^2-7 \quad \text{och} \quad x+8.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}