Budgetering

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Budgetering handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Kan företaget göra en nyanställning till våren? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? För att få en överblick över de pengar man får in och de man gör av med kan man använda en budget.
Begrepp

Budget

Att göra en budget innebär att man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader. Denna prognos baseras ofta på tidigare intäkter och kostnader samt antaganden om hur dessa kommer förändras i framtiden. Tabellen visar ett företags budget för första kvartalet ett visst år. Intäkter och kostnader har sorterats in under olika rubriker och resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000125\,000 130000130\,000 145000145\,000
Kostnader (kr)
Lön 6500065\,000 6500065\, 000 6500065\, 000
Telefoni 20002000 20002000 20002000
Övrigt 18001800 18001800 18001800
Resultat (kr)
Resultat 5620056\, 200 6120061\, 200 7620076 \, 200
Uppgift

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Lösning

Vi börjar med att enbart titta på kostnaderna. För att komma igång måste Vide hyra en lokal och köpa in varor. Utöver detta behöver han transportera varorna till butiken samt ta ut lön. Vi listar kostnaderna för första månaden i en tabell. Eftersom vi inte vet några detaljer om exempelvis storleken på butiken får vi göra uppskattningar.

Hyra 2000020\, 000 kr
Kattsaker 5000050\, 000 kr
Hundsaker 5000050\, 000 kr
Lön 2600026\, 000 kr
Transport 50005000 kr
Summa 151000151 \, 000 kr

Kostnaderna är på 151000 151\,000 kr, så för att komma igång måste Vide låna 151000 151\,000 kr från banken. Om vi antar att årsräntan för lånet är 10%10 \, \% betyder det att han ska betala 1510000.1=15100 151\,000 \cdot 0.1=15\,100 kr i ränta första året. Det ger en månadsränta på 15100121259 kr. \dfrac{15\,100}{12} \approx 1259 \text{ kr.} Vi utgår ifrån att lånet är amorteringsfritt under första året. Om vi också antar att samtliga varor blir sålda och att Vide säljer sakerna för 40%40\,\% över inköpspriset blir intäkterna under första månaden 500001.4+500001.4=140000 kr. 50\,000 \cdot 1.4+50\,000 \cdot 1.4=140\,000\text{ kr.} Vi kan nu ställa upp en budget för första månaden. Vi räknar inte med någon vinst och då betalas heller ingen skatt.

Månad 1
Intäkter (kr)
Försäljning 140000140\, 000
Kostnader (kr)
Hyra 2000020\, 000
Kattsaker 5000050\, 000
Hundsaker 5000050\, 000
Lön 2600026\,000
Transport 50005000
Ränta 12591259
Resultat (kr)
Resultat före skatt -12259\text{-} 12 \, 259
Skatt 00
Resultat -12259\text{-} 12\,259

Enligt prognosen kommer alltså resultatet första månaden att bli en förlust på ca 1200012\,000 kr, vilket inte är ovanligt för en nystartad butik. För att gå med vinst i framtiden behöver Vide antingen minska kostnaderna eller öka intäkterna.

Visa lösning Visa lösning
Digitala verktyg

Budget med kalkylprogram

När man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom dessa har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Digitala verktyg

Ställa upp budget

Hur man väljer att ordna informationen i en budget varierar, men det är bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Digitala verktyg

Beräkna resultatet

För att beräkna resultatet börjar man med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. C10. Sedan subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "=C4-sum(C6:C8)" och trycka enter.

Digitala verktyg

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande resultat på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger så kommer motsvarande beräkningar ske i kolumner D och E automatiskt.

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Henrik och Jesper har precis studerat klart och ska starta ett IT-företag tillsammans.


a

De har gjort en lista på saker de tror sig behöva till sitt företag. Vilka av dessa kan vara mest nödvändiga att ta med i budgeten i uppstartsfasen?

Lista över saker man kan behöva på ett IT-företag


b

Föreslå några olika sätt som de kan skaffa startkapital till företaget.

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Lola har gjort en budget för höstterminen. Hon vill kunna lägga undan varje månads resultat på ett sparkonto.

Månad Sept Okt Nov Dec
Intäkter (kr)
Studiebidrag 10501050 10501050 10501050 10501050
Kostnader (kr)
Mobil 290290 290290 290290 290290
Kläder 00 400400 00 00
Mat & fika 100100 100100 200200 100100
Hygien & smink 150150 100100 100100 5050
Fritid 250250 100100 100100 5050
Julklappar 00 00 00 450450
Resultat (kr)
Resultat 260\phantom{260} 60\phantom{60} 360\phantom{360} 110\phantom{110}

Om hon håller sin budget, hur mycket beräknar hon att ha sparat i slutet av året?

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Kristian har gjort ett utkast till en privat budget för det kommande året. Vad bör stå i de tomma cellerna?

Kvartal j-m a-j j-s o-d
Intäkter (kr)
Studiebidrag 31503150 31503150 10501050 31503150
Sommarjobb 00 00 6900\phantom{6900} 00
Kostnader (kr)
Mobil 750750 750750 750750 750750
Busskort 00 00 600600 00
Hygien 300300 300300 300300 300300
Kläder 600\phantom{600} 400400 600600 200200
Mat & fika 300300 600\phantom{600} 10001000 300300
Presenter 300300 00 200200 500\phantom{500}
Fritid & resa 400400 600600 20002000 600600
Resultat (kr)
Resultat 500500 500500 25002500 500500
1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hamza har gjort en privat budget för kläder och mobiltelefoni de första tre månaderna på nästa år.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Studiebidrag 10501050 10501050 10501050
Kostnader (kr)
Kläder 300300 350350 300300
Mobil 390390 390390 390390
Övrigt
Resultat (kr)
Resultat


a

Hur mycket pengar kan Hamza totalt spendera på övrigt om han ska gå ±0\pm 0 det första kvartalet?

b

I början på april planerar Hamza att köpa ett par skor för 900900 kr. Hur mycket pengar kan han i snitt spendera per månad på övrigt för att ha råd med skorna? Hur kommer hans budget se ut då?

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Strax innan nyår gjorde Mari-Ann en budget över sina förväntade kostnader för januari, februari och mars. Alla kostnader är i kronor.

Använd kalkylprogram för att lösa följande uppgifter.


a

Beräkna hur stor den totala kostnaden förväntas vara i januari, februari respektive mars.

b

Beräkna den förväntade medelkostnaden för kläder under de tre månaderna.

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Nour ska transportera elva olika stora spånskivor från byggvaruhuset till sin gamla morfar. Hon ber varuhuset om en lista på skivornas längd och bredd för att kunna avgöra hur stor släpvagn hon behöver hyra. Nour skriver in måtten i ett kalkylark. Alla mått är i meter.

Använd kalkylprogram för att lösa följande uppgifter.

a

Beräkna arean av varje spånskiva.

b

Sortera listan med areor från största till minsta och ange hur stor släpvagnens bottenarea måste vara som minst. Vilket problem finns med att ta reda på släpvagnens storlek genom att utgå från bottenarean?

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Orvar går in på sin internetbank och ser över sina kostnader under ett par månader. Han har identifierat vilka kostnader som återkommer regelbundet varje månad och skrivit upp dem på en lista.

Utlägg varje månad


a

Dela in kostnaderna i lämpliga kategorier och bestäm Orvars månatliga kostnader.

b

Orvar vill spara 20002000 kr varje månad under ett års tid inför sin utlandsresa till Danmark. Ge lämpliga förslag på kostnader som han kan spara in på.

2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Sainey ska börja studera på högskola till hösten och har gjort en budget. Med den ser han att han kommer behöva totalt 2550025\,500 kr under första terminen (2020 veckor). På CSN:s hemsida (Centrala Studiestödsnämnden) läser han på om vad som gäller för de bidrag och lån man kan få. Det går att ta lån för färre veckor än vad man tar bidrag för.

11 vecka, kr 44 veckor, kr 2020 veckor, kr
Bidrag 704704 28162 816 1408014\,080
Lån 17721772 70887 088 3544035\,440
Totalt 24762476 99049 904 4952049\,520

Källa: www.csn.se 16-12-05


a

Hur många veckor ska Sainey ansöka om bidrag respektive lån för att hålla sin budget?

b

Hur mycket pengar kommer han bli skyldig att betala tillbaka (exklusive ränta)?

c

Lånet kommer inte att betalas ut jämnt under alla 2020 veckor, utan endast under de veckor Sainey ansökt om lån. Övriga veckor får han endast bidraget. Gör en budget som visar hur han ska fördela pengarna under en genomsnittlig vecka med respektive utan lån, där han sparar precis tillräckligt under låneveckorna för att det ska räcka terminen ut.

2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En kompis till dig har en dröm om att bo billigt hos en norsk släkting och jobba hårt på en skidort i Norge under skidsäsongen nov-april, för att tjäna ihop tillräckligt med pengar för att slippa jobba fram till nästa säsong. Hon har gjort följande antaganden:

  • Total levnadskostnad/mån i Sverige: 1100011\,000 SEK
  • Total levnadskostnad/mån i Norge: 60006000 NOK
  • Skatt i nov (halvskatt): 12%12\, \%
  • Skatt övriga månader: 24%24\, \%
  • 11 NOK = 1.11.1 SEK
a

Hjälp kompisen att ställa upp en budget för ett år med intäkter och kostnader, inklusive resultat. Kalla den genomsnittliga månadslönen före skatt för x.x.

b

Hur många timmar måste hon minst jobba per vecka för att ha råd att inte jobba i Sverige? Hon vet att timlönen före skatt på en skidort är ca 8383 NOK/h.

2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Klass SA2a ska tjäna pengar till en klassresa. Bland annat ska de sälja fika på ett evenemang i staden, och alla pengar de tjänar kommer att gå till resan. Om de får ihop mindre än 1000010\,000 kr ska de åka till Stockholm, och får de ihop minst 1000010\,000 kr ska de åka till Berlin. Använd kalkylprogram för att lösa följande uppgifter. Alla kostnader är i kr.


a

I budgeten nedan anges hur många varor som finns från början. Om de säljer samtliga varor har de gjort total maximal vinst. Hur stor andel av denna måste klassen tjäna in för att kunna åka till Berlin?


b

Innan försäljningen börjar kommer klassen överens om att eleverna som står och säljer vid de olika stationerna ska ges ett servicebetyg på en skala från 12.1-2. De får ett löfte av en klassmamma som är miljonär att om de multiplicerar vinsten med medelservicebetyget så kommer hon bidra med det som fattas för att komma upp i denna summa. Resultatet av försäljningen och servicebetygen sammanfattas i tabellen.

Kommer klass SA2a till Berlin?

Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Klistify, ett företag som gör klisterlappar, har sammanställt sitt resultat från årets första kvartal.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 275000275\,000 230000230\,000 290000290\,000
Kostnader (kr)
Klister 3000030\,000 3000030\, 000 3000030\, 000
Lappar 1200012\,000 1200012\,000 1200012\,000
Fabrikslokal 7000070\,000 7000070\,000 7000070\,000
Lön 100000100\,000 100000100\,000 130000130\,000
Övrigt 1000010\,000 2500025\,000 1300013\,000
Resultat (kr)
Resultat 5300053\, 000 -7000\text{-}7000 3500035\,000

De har fått klagomål på att det är för lite klister på lapparna så företaget planerar att öka mängden klister med 20%.20\, \%. De räknar med att kvalitetsökningen gör att de kan öka priset på klisterlapparna med 25%25\, \% utan att försäljningen går ner. Gör en budget för nästkommande kvartal och beräkna resultatet för varje månad.

Nivå 4
4.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Två företag, Vinstor AB och Sellor AB, har ett resultat på 100000100\,000 kr varje månad. De har dock lite olika förutsättningar som nedanstående resultat visar.

Lista på två företags omsättning, kostnader och resultat

Vilka fördelar har Vinstor respektive Sellor givet deras siffror?

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}