{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Geometri och budgetering

Budgetering

{{ 'ml-article-collection-answers-hints-solutions' | message }}
tune
{{ topic.label }}
{{tool}}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Kanaler

Direktmeddelanden

Budgetering handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Kan företaget göra en nyanställning till våren? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? För att få en överblick över de pengar man får in och de man gör av med kan man använda en budget.

Begrepp

Budget

Att göra en budget innebär att man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader. Denna prognos baseras ofta på tidigare intäkter och kostnader samt antaganden om hur dessa kommer förändras i framtiden. Tabellen visar ett företags budget för första kvartalet ett visst år. Intäkter och kostnader har sorterats in under olika rubriker och resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000 130000 145000
Kostnader (kr)
Lön 65000 65000 65000
Telefoni 2000 2000 2000
Övrigt 1800 1800 1800
Resultat (kr)
Resultat 56200 61200 76200

Exempel

Ställ upp en budget

fullscreen

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Visa Lösning expand_more

Vi börjar med att enbart titta på kostnaderna. För att komma igång måste Vide hyra en lokal och köpa in varor. Utöver detta behöver han transportera varorna till butiken samt ta ut lön. Vi listar kostnaderna för första månaden i en tabell. Eftersom vi inte vet några detaljer om exempelvis storleken på butiken får vi göra uppskattningar.

Hyra 20000 kr
Kattsaker 50000 kr
Hundsaker 50000 kr
Lön 26000 kr
Transport 5000 kr
Summa 151000 kr
Kostnaderna är på 151000 kr, så för att komma igång måste Vide låna 151000 kr från banken. Om vi antar att årsräntan för lånet är betyder det att han ska betala 1510000.1=15100 kr i ränta första året. Det ger en månadsränta på
Vi utgår ifrån att lånet är amorteringsfritt under första året. Om vi också antar att samtliga varor blir sålda och att Vide säljer sakerna för över inköpspriset blir intäkterna under första månaden
500001.4+500001.4=140000 kr.
Vi kan nu ställa upp en budget för första månaden. Vi räknar inte med någon vinst och då betalas heller ingen skatt.
Månad 1
Intäkter (kr)
Försäljning 140000
Kostnader (kr)
Hyra 20000
Kattsaker 50000
Hundsaker 50000
Lön 26000
Transport 5000
Ränta 1259
Resultat (kr)
Resultat före skatt -12259
Skatt 0
Resultat -12259

Enligt prognosen kommer alltså resultatet första månaden att bli en förlust på ca 12000 kr, vilket inte är ovanligt för en nystartad butik. För att gå med vinst i framtiden behöver Vide antingen minska kostnaderna eller öka intäkterna.

Digitala verktyg

Budget med kalkylprogram

När man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom dessa har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Digitala verktyg

Ställa upp budget

Hur man väljer att ordna informationen i en budget varierar, men det är bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Digitala verktyg

Beräkna resultatet

För att beräkna resultatet börjar man med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. C10. Sedan subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona
beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "=C4-sum(C6:C8)" och trycka enter.

Digitala verktyg

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande resultat på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger så kommer motsvarande beräkningar ske i kolumner D och E automatiskt.
arrow_left
arrow_right
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward
arrow_left arrow_right
close
Community