Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

Budgetering

Budgetering handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Kan företaget göra en nyanställning till våren? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? För att få en överblick över de pengar man får in och de man gör av med kan man använda en budget.
Begrepp

Budget

Att göra en budget innebär att man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader. Denna prognos baseras ofta på tidigare intäkter och kostnader samt antaganden om hur dessa kommer förändras i framtiden. Tabellen visar ett företags budget för första kvartalet ett visst år. Intäkter och kostnader har sorterats in under olika rubriker och resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000125\,000 130000130\,000 145000145\,000
Kostnader (kr)
Lön 6500065\,000 6500065\, 000 6500065\, 000
Telefoni 20002000 20002000 20002000
Övrigt 18001800 18001800 18001800
Resultat (kr)
Resultat 5620056\, 200 6120061\, 200 7620076 \, 200
fullscreen
Uppgift

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Visa Lösning
Lösning

Vi börjar med att enbart titta på kostnaderna. För att komma igång måste Vide hyra en lokal och köpa in varor. Utöver detta behöver han transportera varorna till butiken samt ta ut lön. Vi listar kostnaderna för första månaden i en tabell. Eftersom vi inte vet några detaljer om exempelvis storleken på butiken får vi göra uppskattningar.

Hyra 2000020\, 000 kr
Kattsaker 5000050\, 000 kr
Hundsaker 5000050\, 000 kr
Lön 2600026\, 000 kr
Transport 50005000 kr
Summa 151000151 \, 000 kr

Kostnaderna är på 151000 151\,000 kr, så för att komma igång måste Vide låna 151000 151\,000 kr från banken. Om vi antar att årsräntan för lånet är 10%10 \, \% betyder det att han ska betala 1510000.1=15100 151\,000 \cdot 0.1=15\,100 kr i ränta första året. Det ger en månadsränta på 15100121259 kr. \dfrac{15\,100}{12} \approx 1259 \text{ kr.} Vi utgår ifrån att lånet är amorteringsfritt under första året. Om vi också antar att samtliga varor blir sålda och att Vide säljer sakerna för 40%40\,\% över inköpspriset blir intäkterna under första månaden 500001.4+500001.4=140000 kr. 50\,000 \cdot 1.4+50\,000 \cdot 1.4=140\,000\text{ kr.} Vi kan nu ställa upp en budget för första månaden. Vi räknar inte med någon vinst och då betalas heller ingen skatt.

Månad 1
Intäkter (kr)
Försäljning 140000140\, 000
Kostnader (kr)
Hyra 2000020\, 000
Kattsaker 5000050\, 000
Hundsaker 5000050\, 000
Lön 2600026\,000
Transport 50005000
Ränta 12591259
Resultat (kr)
Resultat före skatt -12259\text{-} 12 \, 259
Skatt 00
Resultat -12259\text{-} 12\,259

Enligt prognosen kommer alltså resultatet första månaden att bli en förlust på ca 1200012\,000 kr, vilket inte är ovanligt för en nystartad butik. För att gå med vinst i framtiden behöver Vide antingen minska kostnaderna eller öka intäkterna.

Digitala verktyg

Budget med kalkylprogram

När man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom dessa har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Digitala verktyg

Ställa upp budget

Hur man väljer att ordna informationen i en budget varierar, men det är bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Digitala verktyg

Beräkna resultatet

För att beräkna resultatet börjar man med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. C10. Sedan subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "=C4-sum(C6:C8)" och trycka enter.

Digitala verktyg

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande resultat på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger så kommer motsvarande beräkningar ske i kolumner D och E automatiskt.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward