Begrepp

Amortering

När man betalar tillbaka ett lån säger man att man amorterar. Oftast görs detta i form av flera mindre avbetalningar. Har man lånat 1200012\,000 kr kan man t.ex. amortera 10001000 kr varje månad. Då kommer lånet minska till 1100011\,000 kr efter en månad, 1000010\,000 kr efter två månader osv. tills hela lånet är avbetalat. Lånebeloppet som eventuell ränta beräknas på sjunker alltså i takt med amorteringarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}