Begrepp

Kostnad

Kostnad är en periodiserad utgift, vilket i det här fallet betyder att den fördelas över en längre period. Om ett företag köper något som minskar i värde över tid, t.ex. en bil för 100000100 \, 000 kr, får det direkt en utgift på detta belopp. Kostnaden kan däremot delas upp i 2000020 \, 000 kr/år under 5 år.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}