Begrepp

Intäkt

Intäkt är en så kallad periodiserad inkomst. Det innebär att den bokförs då försäljningen sker, även om pengarna inte kommer in förrän senare. Om en butik exempelvis sålde en vara den 11:a december 20022002 men inte fick betalt förrän den 11:a januari 20032003 räknas intäkten till omsättningen år 2002.2002. Däremot kom inte inkomsten förrän 2003.2003.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}