Begrepp

Kalkylprogram

Kalkylprogram är datorprogram, t.ex. Microsoft Excel och Google Kalkylark, som används för att sammanställa och göra beräkningar på datamängder. Man samlar denna data i kalkylark som består av celler, ordnade i rader och kolumner.

Cellerna i ett ark kan innehålla siffror, text eller formler som utför beräkningar på andra celler. För att referera till en specifik cell i ett ark kombinerar man bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis är cellen C2 markerad i följande figur.

Kalkylprogram har vanligen inbyggda funktioner för att hantera stora datamängder, exempelvis för att sortera dem eller utföra beräkningar som skulle vara tidskrävande att göra för hand. Summering, beräkning av medelvärde samt ritning av diagram och grafer är några exempel på funktioner som brukar finnas.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}