Begrepp

Ränta

Lånar man pengar av en bank vill banken tjäna pengar på detta och tar därför ut en kostnad som är en andel av hur mycket man har lånat. Denna andel kallas ränta, och anger hur många procent av lånebeloppet man måste betala varje år (årsränta). Om räntan är 3%3\, \%10001000 utlånade kronor kostar det 0.031000=30 kr 0.03\cdot 1000=30 \text{ kr} i slutet av året om man inte betalat tillbaka lånet. Hur mycket man betalar i ränta från år till år beror på hur snabbt lånet amorteras, dvs. betalas tillbaka, eftersom lånebeloppet då sjunker för varje år. När man använder ordet ränta i vardagsspråk menar man oftast räntesatsen, vilket är den procentsats man betalar på ett lån (3 % i exemplet), men ibland kan man också mena räntekostnaden, alltså den faktiska summan i kronor som ska betalas (30 kr i exemplet). Om man istället sätter in pengar på ett sparkonto är det banken som betalar ränta till kontohavaren.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}