{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Vid slumpförsök i flera steg kan det vara praktiskt att strukturera upp de försök man gör samt möjliga utfall. Två användbara verktyg för det är träddiagram och utfallsmatriser.
Regel

Addition av sannolikheter

För två händelser, och , som inte kan inträffa samtidigt, är sannolikheten att någon av dem inträffar summan av deras individuella sannolikheter.

Regel

Man kan motivera detta samband med ett exempel med en tärning. Sannolikheten att slå en :a är eftersom det finns gynnsamt utfall av möjliga. För händelsen att antingen slå en :a eller en :a ökar antalet gynnsamma utfall till så sannolikheten blir

Addition av sannolikheter8326.svg
Genom att dela upp sannolikheten för att slå en :a eller :a från till kan man se att sambandet gäller. är ju sannolikheten för att bara slå en etta eller tvåa på egen hand. Det gäller alltså att
Begrepp

Träddiagram

Träddiagram kan användas för att visualisera slumpförsök som består av flera steg, t.ex. om man singlar slant två gånger. Varje förgrening i trädet representerar ett kast och cirklarna anger de möjliga utfallen som kastet kan ge: krona (Kr) och klave (Kl). Ofta skriver man ut sannolikheter längs varje gren om de är kända.

Traddiagram KrKl one.svg

Varje väg genom trädet representerar en av de fyra händelser som kan ske om ett mynt singlas två gånger. Man brukar representera händelserna genom att skriva kombinationen av utfall inom parentes, t.ex. (Kr, Kr) för händelsen att få krona i både första och andra slantsinglingen. Sannolikheten för någon av händelserna får man genom att multiplicera sannolikheterna längs grenen.

Traddiagram KrKl two 4a.svg

Om man vill beräkna sannolikheten för att samma sida av myntet kommer upp båda gångerna, dvs. händelsen (Kr, Kr) eller (Kl, Kl), måste man addera sannolikheterna för varje gren.

Traddiagram 3.svg

Exempel

Beräkna sannolikhet med träddiagram

fullscreen

Två lyckohjul är uppdelade i åtta delar vardera. I det ena hjulet finns siffrorna och i det andra finns bokstäverna A–H.

Skills Sannoliket beroende handelser II.svg
Vad är sannolikheten för att få en udda siffra och en konsonant när båda hjulen snurras?
Visa Lösning expand_more
Vi löser uppgiften med ett träddiagram. På första hjulet är av de siffrorna udda, så sannolikheten för att få en udda siffra är
På andra hjulet är av de bokstäverna konsonanter (B, C, D, F, G och H) så sannolikheten för att hjulet stannar på en sådan är
Skills oberoende twoII.svg
För att beräkna sannolikheten att få både udda siffra och konsonant multipliceras sannolikheterna längs denna väg i träddiagrammet:
Begrepp

Utfallsmatris

Utfallsmatriser kan användas för att visualisera slumpförsök i två steg om alla utfall är lika sannolika. De kan vara att föredra om antalet utfall är så många att det blir oöverskådligt med ett träddiagram. Det är vanligt att man använder dem för att representera möjliga utfall vid två tärningskast. Man kan t.ex. bestämma sannolikheten för att få både en :a och en :a. Det spelar ingen roll vad man får först, så det finns gynnsamma utfall.

Utfallsmatris Wordlist 3d.svg

Sannolikheten för händelsen kan beräknas med sannolikhetsformeln, alltså genom att dividera antal gynnsamma utfall ( st.) med antal möjliga ( st.):

Regel

Komplementhändelse

Om en händelse, kallad är att slå :a med en tärning är händelsen att man inte slår en :a den s.k. komplementhändelsen. Den brukar skrivas med ett litet uppe till höger: För är komplementhändelsen att tärningen visar eller

Komplementhandelse rules 1.svg

Antingen inträffar händelsen eller dess komplementhändelse, . Utfallet kan inte vara något annat så den sammanlagda sannolikheten för dessa två händelser är lika med

Exempel

Vad är komplementhändelsen?

fullscreen

Eloise köper lotter i ett lotteri. Vad är komplementhändelsen, om är händelsen att alla lotter är nitlotter?

Visa Lösning expand_more
För att lösa uppgiften måste vi veta vilka utfall som är möjliga när Eloise köper lotter. Har hon otur får hon ingen vinstlott alls. Men hon kan också ha tur och få upp till vinstlotter. Det innebär alltså att hon kan få
Vi vet att händelse är att alla är nitlotter, dvs. att hon får vinstlotter. Komplementhändelsen, består av alla andra möjliga utfall, dvs. att hon får eller vinstlotter. Enklare uttryckt är alltså att minst en av de fem lotterna är en vinstlott.
Laddar innehåll