mathleaks.se mathleaks.se Startsida kapitel home Startsida Historik history Historik expand_more Community
Community expand_more
menu_open Stäng
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
Expandera meny menu_open home
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open
Aritmetik

Tiopotenser och prefix


Begrepp

Tiopotens

En tiopotens är en potens med bas , t.ex. . Värdet av tiopotenser följer alltid samma struktur: en :a med ett visst antal nollor till höger eller vänster om :an. Hur många nollor samt på vilken sida om :an de ska skrivas anges av exponenten. Om exponenten är positiv ska man skriva nollorna till höger om :an och om den är negativ ska man skriva nollorna till vänster om :an, vilket innebär att man får ett decimaltal.

Tiopotens Värde Exponent Antal nollor
fullscreen
Uppgift
Skriv talet med hjälp av en tiopotens.
Visa Lösning
Lösning

Talet har ingen "egen" tiopotens. Vi skriver därför om det som så att vi kan utnyttja tiopotensen som motsvarar Eftersom det är nollor i talet är det tiopotensen med exponenten som ska användas, dvs. Vi kan alltså skriva om talet på följande sätt.

fullscreen
Uppgift

Skriv talet med hjälp av en tiopotens.

Visa Lösning
Lösning

Vi börjar med att skriva om talet som eftersom vi då kan använda att motsvarar tiopotensen Talet kan alltså skrivas om på följande sätt.


Begrepp

Prefix

Med tiopotenser kan man beskriva tals storleksordning, dvs. om de är hundratal tusental osv. Man kan även ersätta tiopotensen med en bokstav som representerar dess storleksordning, ett så kallat prefix. Några vanliga prefix är deci (d), som anger tiondelar, och kilo (k), som anger tusental.

Prefixens innebörd
Symbol Namn Betyder Värde Tiopotens
G giga Miljard
M mega Miljon
k kilo Tusen
h hekto Hundra
da deka Tio
d deci Tiondel
c centi Hundradel
m milli Tusendel
μ mikro Miljondel
n nano Miljarddel
fullscreen
Uppgift

Skriv följande tal med lämpligt prefix.Visa Lösning
Lösning

Exempel

Om vi räknar antalet nollor till höger om :an ser vi att de är stycken vilket stämmer in på prefixet giga (G).

Exempel

Till vänster om :an har vi nollor vilket stämmer överens med prefixet milli (m).

Exempel

Till höger om :an har vi nollor vilket stämmer överens med prefixet kilo (k).


{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward