{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Storleksordning

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Storleksordning

Ett tals storleksordning beskriver hur stort det är med hänsyn till det decimala talsystemet. Ofta utgår man ifrån tiopotenser när man anger storleksordningen. Heltal som exempelvis består av två siffror, är av storleksordningen tiotal medan ett heltal med fem siffror är av storleksordningen tiotusental.
Tal Storleksordning
tiotal
tiotal
tusental
hundratusental

Ordet storleksordning kan även användas i betydelsen "från mindre till större" eller "från större till mindre". Exempelvis står i storleksordning från minsta till största.

close
Community (beta)