Begrepp

Storleksordning

Ett tals storleksordning beskriver hur stort det är med hänsyn till det decimala talsystemet. Ofta utgår man ifrån tiopotenser när man anger storleksordningen. Heltal som exempelvis består av två siffror, är av storleksordningen tiotal medan ett heltal med fem siffror är av storleksordningen tiotusental.

Tal Storleksordning
4646 tiotal
99 99 tiotal
29552955 tusental
871450871\,450 hundratusental

Ordet storleksordning kan även användas i betydelsen "från mindre till större" eller "från större till mindre". Exempelvis står -5, 8, 73, 89, 1784\text{-} 5, \ 8, \ 73, \ 89, \ 1784 i storleksordning från minsta till största.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}