Teori

Ersätt potensen 103 med prefixet kilo

Tiopotensen 10310^3 kan ersättas med prefixet "kilo", som står för "tusen". Därför kan 10310^3 gram skrivas som ett kilogram, 4210342 \cdot 10^3 meter är 4242 kilometer osv. 15000 meter=15103 meter=15 kilometer. 15\, 000\text{ meter}=15\cdot 10^3\text{ meter}= 15 \text{ kilometer}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}