Teori

Skriva 10-310^{\text{-} 3} med prefixet milli


En tusendel kan skrivas på tiopotensform som 10-3.10^{\text{-} 3}. Prefixet milli står just för tusendel. Tiopotensen 10-310^{\text{-} 3} kan därför bytas ut mot prefixet milli. T.ex. är 310-33 \cdot 10^{\text{-} 3} meter lika mycket som 33 millimeter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}