Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Logaritm- och absolutbeloppsfunktioner

Logaritmen av ett tal är den exponent som man måste sätta på en viss bas för att få tillbaka talet. Exempelvis är tiologaritmen av 10001000 lika med 33 eftersom 103=1000.10^3 = 1000. Generellt kan man skriva detta samband som 10a=ba=lg(b). 10^a=b \quad \Leftrightarrow \quad a=\lg(b).

När man använder ordet logaritm kan man mena ett specifikt värde, t.ex. lg(250)\lg(250) eller log2(19),\log_2(19), men man kan också syfta på den generella funktionen som beskriver alla logaritmer för en given bas.
Begrepp

Logaritmfunktion

Hur logaritmfunktionen ser ut beror på basen. Två exempel är f(x)=log3(x)ochg(x)=ln(x), f(x)=\log_3(x) \quad \text{och} \quad g(x)=\ln(x), där baserna är 33 respektive talet ee. Eftersom man enbart kan beräkna logaritmer för positiva tal är definitionsmängden för funktionerna x>0.x>0. Däremot kan funktionsvärdena variera mellan -\text{-}\infty och ,\infty, vilket innebär att värdemängden är alla reella tal.

Begrepp

Logaritmfunktioners grafer

Hur grafen till en logaritmfunktion ser ut beror på vilken bas som används, men alla logaritmfunktioner har liknande utseende. Ju större xx är, desto större blir funktionsvärdet, men med avtagande lutning.

fullscreen
Uppgift

I koordinatsystemet är grafen till loga(x)\log_a(x) inritad, där basen aa är ett positivt heltal.

Bestäm konstanten a.a.

Visa Lösning
Lösning

Vi undersöker om det finns några punkter som är lätta att läsa av.

Det finns två sådana punkter: (1,0)(1,0) och (7,1).(7,1). De ger oss följande samband. loga(1)=0ochloga(7)=1. \log_a(1)=0 \quad \text{och} \quad \log_a(7)=1. Från det första sambandet får vi veta att det tal man ska sätta som exponent på basen aa för att få 11 är 00 dvs. a0=1.a^0=1. Detta gäller ju för alla positiva heltal så det hjälper oss inte så mycket. Det andra sambandet innebär att om man höjer upp aa till 11 får man 77 dvs. a1=7. a^1=7. Eftersom alla tal upphöjda till 11 är sig själva blir a=7.a=7.

Begrepp

Absolutbeloppsfunktion

När man beräknar absolutbeloppet av ett tal, a,|a|, blir resultatet alltid större än eller lika med 0.0. Om aa redan är positivt ändras det inte, men om det är negativt får man -a,\text{-} a, vilket är positivt. Absolutbeloppet kan även ses som en funktion: f(x)=x={x,x0-x,x<0. f(x)=|x|=\begin{cases}x, & x \geq 0 \\ \text{-} x, & x < 0.\end{cases} Abolutbeloppsfunktionen är aldrig negativ, men om man kombinerar den med andra funktioner, t.ex. polynom, kan grafen hamna både ovanför och under xx-axeln. f(x)=xg(x)=x24h(x)=5x f(x) = |x| \quad g(x) = \left| x^2 -4 \right| \quad h(x) = 5 - |x| Exempelvis blir funktionen h(x)h(x) negativ för xx-värden mindre än -5\text{-}5 och större än 5.5. Graferna till f,f, gg och hh ser ut på följande sätt.

Typiskt för funktioner med absolutbelopp är att de har grafer som vänder skarpt.
fullscreen
Uppgift

Rita grafen till absolutbeloppsfunktionen. y=4x2 y = |4 - x|-2

Visa Lösning
Lösning

När man undersöker absolutbeloppsfunktioner är det ofta bekvämt att dela upp dem på olika intervall, beroende på om det som står innanför absolutbeloppet är positivt eller negativt. I det här fallet står det 4x,4-x, som är negativt när x>4x > 4 och positivt eller 00 när x4.x \leq 4. Vi undersöker hur funktionen ser ut på dessa intervall.

Exempel

x4x \leq 4

När x4x\leq4 är det som står innanför absolutbeloppet positivt eller 0.0. Då kan man ta bort absolutbeloppstecknen direkt. Vi får då 4x2=4x2=2x, |4 - x|-2 =4-x-2=2-x, vilket betyder att y=2x,x4. y = 2-x, \quad x \leq 4.

Exempel

x>4x > 4

Nu är 4x4-x negativt, så när vi tar bort absolutbeloppet måste vi byta tecken på det som står innanför. Då får vi 4x2=-(4x)2=x6. |4 - x|-2=\text{-} (4-x)-2 = x-6. I det andra intervallet har vi alltså funktionsuttrycket y=x6,x>4. y = x-6 , \quad x > 4.

Exempel

Grafen

Fram till x=4x = 4 ritar vi alltså den räta linjen y=2xy = 2-x och efter det byter vi till linjen y=x6.y = x-6.

Begrepp

Deriverbarhet

En funktion som är deriverbar kan deriveras i alla punkter och har alltid "slät" graf, dvs. den saknar skarpa kanter. Exempelvis är polynomfunktioner alltid deriverbara, medan diskontinuerliga funktioner och de flesta funktioner med absolutbelopp är exempel på funktioner som inte är deriverbara i alla punkter. Den formella definitionen av deriverbarhet är att gränsvärdet som definierar funktionens derivata, f(x0)=limh0f(x0+h)f(x0)h, f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},

existerar för varje punkt x0x_0 i definitionsmängden.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward