{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Derivatans definition
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Derivatans definition

För funktionen f(x) kan man härleda formeln för derivatans definition. Den blir ett gränsvärde där man sätter in det x-värde a där man vill bestämma lutningen.

Eftersom man sätter in ett specifikt a får man derivatans värde i den punkten, dvs. ett tal. Sätter man in variabeln x istället för a får man en liknande definition för derivatan.

Eftersom man sätter in en variabel kommer även gränsvärdet att bero på den variabeln – man får alltså en ny funktion som beskriver derivatan.

close
Community