Regel

Begränsningsarea cylinder

En cylinders begränsningsarea beräknas med formeln 2πrh+2πr22\pi rh+2\pi r^2 där rr är basytans radie och hh är cylinderns höjd.

Rules Begransningsarea cylinder1.svg

Om vi tar isär botten och locket från cylindern och rullar ut manteln så ser vi att cylindern består av två identiska cirklar med radien rr och en rektangel där den ena sidan är hh och den andra omkretsen av cirkeln dvs. 2πr2\pi r.

Rules Begransningsarea cylinder2.svg

Begränsningsarean består alltså av en en rektangel med arean 2rπh2r\pi h och två cirklar med den totala arean 2πr2.2\pi r^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}