Teori

Datatyp

En datatyp är en viss sorts information, t.ex. heltal eller strängar, som ett programmeringsspråk handskas med. Dessa kan inte kombineras hur som helst - man kan t.ex. inte addera ett tal och en text. Vissa operatorer, som t.ex. +, fungerar olika beroende på vilken datatyp man använder dem på. Det är framför allt fem datatyper man bör känna till.

 • Heltal (integer, int)
  Detta är en datatyp för heltal, t.ex. 4 och -55.
 • Flyttal (float)
  Denna datatyp används för decimaltal, t.ex. -8.7 och 3.0.
 • Sträng (string, str)
  Strängar används för vanlig läsbar text, t.ex. 'Jag är 17 år gammal.'. Strängar skrivs inom apostrofer.
 • Bool (boolean)
  Det finns bara två möjliga värden för datatypen bool: sant och falskt, vilket i Python skrivs True respektive False.
 • Lista (list)
  Listor används för samlingar av värden, t.ex. [2, 4, 8, 16] eller [5, 'text', 3.14]. Listor skrivs inom hakparenteser.

Dessa fem stöter man på i många programmeringsspråk, men vissa datatyper är mer unika. I Python finns t.ex. även datatyperna dictionary (uppslagsbok) och tupel, som inte finns i alla språk.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}