Teori

Flyttal

Flyttal är en datatyp som används för decimaltal, t.ex. 4.23 eller 12.0. På grund av hur datorn lagrar dessa tal finns det vissa begränsningar på hur exakta de kan vara, och för vissa uträkningar betyder det att man får små avrundningsfel. Exemplet nedan borde ge resultatet 0.3 men man får istället ett tal som är lite större.

print(0.1 + 0.2)
  • Visa resultat
>
0.30000000000000004

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}