Teori

Lista

Listor är en datatyp i Python som kan innehålla flera värden eller variabler. Man skapar dem genom att sätta hakparenteser runt en följd av värden, separerade med komman.

x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(x)
  • Visa resultat
>
[1, 2, 3, 4, 5]

Värdena i listor måste inte ha samma datatyp utan man kan blanda hur man vill.

x = [1, 'två', 3.0, 4, 'fem']
print(x)
  • Visa resultat
>
[1, 'två', 3.0, 4, 'fem']

För att komma åt ett visst element i en lista sätter man en hakparentes efter variabelnamnet och skriver numret för det element man vill ha. I Python har man valt att indexeringen ska börja på 0,0, inte 1,1, så om man exempelvis vill få tag i det tredje elementet skriver man x[2].

x = [1, 'två', 3.0, 4, 'fem']
print(x[2])
  • Visa resultat
>
3.0

Om man vill lägga till ett värde i en lista som redan finns går det att göra med hjälp av kommandot append(). Man använder det genom att skriva namnet på listan följt av en punkt och append(), där man skriver in det värde man vill lägga till inom parentesen. Då hamnar värdet sist i listan.

x = [1, 2, 3, 4, 5]
x.append(10)
print(x)
  • Visa resultat
>
[1, 2, 3, 4, 5, 10]

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}