Teori

Operator

Inom programmering är operatorer tecken som används för att representera olika saker man kan göra. T.ex. representerar operatorn + att man utför en addition och operatorn < att man gör en jämförelse. De värden man använder operatorn på kallas operander.

Programmering operator-c.svg

Exempel på några olika sorters operatorer är räkneoperatorer (t.ex. + och -), tilldelningsoperatorer (t.ex. =), jämförelseoperatorer (t.ex. ==) och logiska operatorer (t.ex. and och or).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}