Teori

Heltal

Datatypen heltal innehåller värden som ingår i talmängden hela tal, alltså positiva och negativa heltal samt 0.0. Exempel på heltal är 42, -1000 och 86000007. Det finns en skillnad i hur begreppet heltal används i matematik och programmering. I matematiken är både 33 och 3.03.0 heltal men i programmering är det bara det första som tillhör datatypen heltal, medan det andra är ett flyttal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}