{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Exempel

Bestäm gränsvärde med dominerande termer

fullscreen
Bestäm gränsvärdet
Visa Lösning expand_more

Det är alltid bra att börja med att bryta ut och förkorta bort om det går.

Här skulle vi kunna förkorta bort termen av högst grad, som i metoden "Bestämma gränsvärde när går mot oändligheten", men vi kan också resonera oss fram. Vi visar det senare alternativet. Att går mot oändligheten betyder att blir större och större. För exempelvis blir funktionsvärdet för det rationella uttrycket
Konstanterna och kommer att blir mycket små i jämförelse med -termernas värden. Man brukar säga att -termerna är dominerande i jämförelse med konstanttermerna som blir försumbara, dvs. vi kan bortse från dem då vi bestämmer gränsvärdet:
Gränsvärdet blir alltså detsamma ändå. Nu kan vi bestämma det genom att återigen förkorta bort

Gränsvärdet för går mot oändligheten är dvs. funktionen kommer att komma närmare och närmare när blir större och större.