Digitala verktyg - TI-räknare

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Digitala verktyg

Introduktion till grafräknare

En grafräknare skiljer sig från en vanlig miniräknare bl.a. genom att man kan rita grafer till funktioner på dem och att de har en display där man kan se flera rader med beräkningar, inklusive resultatet av dessa. Det finns flera olika modeller av grafräknare, där TI-82 STATS, TI-84 Plus och Casio fx-7400GII är några av de vanligaste.

TI-82.svg

Här visas nu hur man kommer igång med grafräknaren.

Digitala verktyg

Starta/stäng av räknaren

För att starta grafräknaren trycker man på knappen ON. När man stänger av den måste man först trycka på 2nd, och därefter ON. Det är då kommandot OFF, som står strax ovanför ON-knappen, som används.

Digitala verktyg

Ändra kontrast på display

Om det är svårt att se vad som visas på skärmen kan det vara nödvändigt att justera skärmens kontrast. För att göra det trycker man på 2nd och därefter uppåt- eller nedåtpil.

Digitala verktyg

Navigera i menyer

Om man går in i någon meny på räknaren, t.ex. MATH (där man kan hitta de flesta kommandon man behöver), flyttar man sig nedåt och uppåt med hjälp av nedåt- och uppåtpilarna och trycker sedan på ENTER. Man kan också trycka på den siffra som står framför.

MATH-menyn på räknare
Vill man titta på något som finns till höger eller vänster använder man höger- och vänsterpilarna. För att gå ur en meny trycker man quit (2nd + MODE).

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Utför följande beräkningar på räknaren.

a

156287532+954823579156\,287\,532 + 954\,823\,579

b

108211140910\,821 \cdot 11\,409

c

53945580598\dfrac{53\,945\,580}{598}

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Utför följande beräkningar på räknaren och avrunda till två decimaler.

a

3.141592.718283.14159 - 2.71828

b

23.349894.732823.3498 \cdot 94.7328

c

38.33313.125\dfrac{38.333}{13.125}

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Skriver man in följande uttryck på räknaren och trycker på ENTER får man ett felmeddelande. Varför?

a
Uttryck med felaktigt komma på räknare
b
Uttryck med felaktigt komma på räknare
1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hur beräknar man följande uttryck på räknaren?

a

3+72\dfrac{3+7}{2}

b

1+2+31+2\dfrac{1+2+3}{1 + 2}

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Figuren visare en räknare där ett uttryck har skrivits in och där markören för tillfället står på plustecknet.

Uttryck med markör på räknare

Om det ser ut så på räknaren, vad händer om man trycker på följande knappar?

a

ENTER

b

33

c

DEL

d

CLEAR

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Dante har slagit in följande uträkningar på sin räknare.

Uträkning med ANS på räknare

Vilket resultat får han när han trycker på ENTER?

1.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Använd din räknare för att hitta den åttonde decimalen i π.\pi.

1.8
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Moa ska räkna ut volymen för 20 sfärer med olika radier. Hon skriver in formeln för en sfär med radien 77 cm på sin räknare.

Beräkning av en sfärs volym på räknare

Moa tycker det känns som onödigt mycket arbete att skriva in allt det där för alla de 1919 radier som finns kvar. Finns det något enklare sätt för henne att göra resten av uträkningarna?

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Skriv följande uträkningar på räknaren.

Uträkning med ANS på räknare

Tryck sedan på ENTER några gånger. Vad händer och varför?

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}