Förklaring

Kvadratroten ur ett negativt tal

Kvadratroten ur ett positivt tal är alltid definierat. Men kan man dra kvadratroten ur negativa tal, exempelvis -4? \sqrt{\text{-}4}? Svaret på den frågan beror på vilka talmängder man använder, vilket ofta avgörs av hur långt man kommit i sina matematikstudier. Om man enbart letar bland de reella talen ska man hitta ett sådant tal aa som gånger sig självt blir -4\text{-}4: aa=-4. a \cdot a = \text{-}4. Man kan då testa olika kombinationer med positiva och negativa tvåor.

beräkningar

Endast 2(-2)2 \cdot (\text{-}2) ger svaret -4,\text{-}4, men 22 och -2\text{-}2 är två olika tal. Det finns alltså inget reellt tal som svar på uträkningen -4.\sqrt{\text{-}4}. Man brukar därför i början av sina matematikstudier säga att det inte går att dra kvadratroten ur negativa tal.

Extra

Med imaginära tal

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}