Teori

Från exponentiell form till trigonometrisk form


Man kan skriva om komplexa tal på exponentiell form, z=reiv,z = re^{iv}, till trigonometrisk form genom att skriva om potensen eive^{iv} med Eulers formel. Absolutbeloppet rr står då kvar utan att påverka omskrivningen. T.ex. är 5eiπ/3=5(cos(π3)+isin(π3)). 5e^{i \pi/3} = 5\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}