Teori

Absolutbeloppet av a+bia + bi


Absolutbeloppet av komplexa tal skrivna rektangulär form, a+bi,a + bi, beräknar man genom att först kvadrera och summera talen real- och imaginärdelen. Sedan tar man roten ur summan. T.ex. är 3+2i=32+22=13. | 3 + 2i | = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}