Regel

Samband mellan tangens, sinus och cosinus

Tangensvärdet för en vinkel vv är lika med kvoten mellan sinusvärdet och cosinusvärdet för samma vinkel.

tan(v)=sin(v)cos(v)\tan(v)=\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)}

Vinkeln vv i enhetscirkeln svarar mot en punkt med koordinaterna (cos(v),sin(v)),(\cos(v), \sin(v)), vilket också är katetlängderna på den triangel som kan ritas in mot xx-axeln.

Eftersom tangens för en vinkel definieras som den motstående kateten dividerat med den närliggande får man tan(v)=Motstende kateta˚Nrliggande kateta¨=sin(v)cos(v). \tan(v)=\dfrac{\text{Motstående katet}}{\text{Närliggande katet}}=\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)}. Detta är en kvot, så nämnaren får inte vara 00. Det betyder att tan(v)\tan(v) är odefinierad för de vinklar som gör att cosinusvärdet blir 0,0, t.ex. v=90v=90^\circ och v=270.v=270^\circ.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}