{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Primitiv funktion till sin x

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Primitiv funktion till

Eftersom derivatan av är -sin(x), måste -cos(x) vara en primitiv funktion till

Detta gäller endast då x anges i radianer. Man kan visa denna regel genom att derivera Värdet på konstanten C spelar ingen roll eftersom derivatan av den blir 0.
Eftersom man får när man deriverar -cos(x) måste det vara en primitiv funktion.
close
Community