{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
Proceed to next lesson
Lektion
Övningar
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.introSlideInfo.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more {{ ability.description }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-lock-screen' | message }}
{{ 'ml-lesson-set-timer' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.introSlideInfo.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.introSlideInfo.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Metod

Bestäm en sned asymptot

När en funktion har en sned asymptot, antingen när går mot eller kan denna beskrivas med räta linjens ekvation: För att bestämma asymptoten börjar man med att bestämma -värdet, följt av -värdet och till sist sätter man in dessa i ekvationen. Man kan t.ex. bestämma asymptoten till funktionen
när går mot
1
Bestäm
expand_more
Om det finns en sned asymptot bestämmer man -värdet genom att dividera med och låta kvoten gå mot eller beroende på var man söker asymptoten.
Först bestämmer man
Sedan beräknar man gränsvärdet när går mot .
Beräkna gränsvärde
Man får alltså att
2
Bestäm
expand_more
Med hjälp av -värdet kan man sedan bestämma -värdet. Det gör man med gränsvärdet
På samma sätt som tidigare bestämmer man först uttrycket inne i gränsvärdet, alltså och förenklar det.
Förenkla
Sedan beräknar man gränsvärdet när går mot för att bestämma
Beräkna gränsvärde
Asymptoten har alltså -värdet
3
Bestäm asymptoten
expand_more
För att till sist bestämma asymptoten är det bara att sätta in - och -värdena i ekvationen för en rät linje.
Här får man alltså asymptoten
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ ex.course }}
close
Community (beta)
{{'global-search-results' | message : resultStats.tabTotal}} ({{'global-search-results-filtered-out' | message : resultStats.tabFilteredOut}})
{{'ml-label-no-results' | message}}
{{'ml-label-results' | message}}
{{searchResult.signature}}
{{searchResult.extraString}} | {{resultTypes[searchResult.type].label}} {{searchResult.url}}
{{'global-search-autocomplete-no-results' | message : search.query}}