{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Metod

Bestäm en sned asymptot

När en funktion har en sned asymptot, antingen när går mot eller kan denna beskrivas med räta linjens ekvation: För att bestämma asymptoten börjar man med att bestämma -värdet, följt av -värdet och till sist sätter man in dessa i ekvationen. Man kan t.ex. bestämma asymptoten till funktionen
när går mot
1
Bestäm
expand_more
Om det finns en sned asymptot bestämmer man -värdet genom att dividera med och låta kvoten gå mot eller beroende på var man söker asymptoten.
Först bestämmer man
Sedan beräknar man gränsvärdet när går mot .
Beräkna gränsvärde
Man får alltså att
2
Bestäm
expand_more
Med hjälp av -värdet kan man sedan bestämma -värdet. Det gör man med gränsvärdet
På samma sätt som tidigare bestämmer man först uttrycket inne i gränsvärdet, alltså och förenklar det.
Förenkla
Sedan beräknar man gränsvärdet när går mot för att bestämma
Beräkna gränsvärde
Asymptoten har alltså -värdet
3
Bestäm asymptoten
expand_more
För att till sist bestämma asymptoten är det bara att sätta in - och -värdena i ekvationen för en rät linje.
Här får man alltså asymptoten