{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Metod

Bestäm en sned asymptot

När en funktion har en sned asymptot, antingen när x går mot eller kan denna beskrivas med räta linjens ekvation: y=kx+m. För att bestämma asymptoten börjar man med att bestämma k-värdet, följt av m-värdet och till sist sätter man in dessa i ekvationen. Man kan t.ex. bestämma asymptoten till funktionen
när x går mot
1
Bestäm
expand_more
Om det finns en sned asymptot bestämmer man k-värdet genom att dividera f(x) med x och låta kvoten gå mot eller beroende på var man söker asymptoten.
Först bestämmer man
Sedan beräknar man gränsvärdet när x går mot .
Beräkna gränsvärde
3
Man får alltså att k=3.
2
Bestäm
expand_more
Med hjälp av k-värdet kan man sedan bestämma m-värdet. Det gör man med gränsvärdet
På samma sätt som tidigare bestämmer man först uttrycket inne i gränsvärdet, alltså f(x)kx, och förenklar det.
f(x)kx
Förenkla
Sedan beräknar man gränsvärdet när x går mot för att bestämma m.
Beräkna gränsvärde
1
Asymptoten har alltså m-värdet 1.
3
Bestäm asymptoten
expand_more
För att till sist bestämma asymptoten är det bara att sätta in k- och m-värdena i ekvationen för en rät linje.
y=kx+m
Här får man alltså asymptoten
y=3x+1.

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}

close
Community