{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Exempel

Maximera målfunktion med linjär optimering

fullscreen
Bestäm det maximala värdet på målfunktionen då följande bivillkor gäller.
Visa Lösning expand_more
Funktionen maximeras med linjär optimering. Första steget är då att rita upp det område som olikheterna tillsammans definierar. Det kräver att vi löser ut ur alla olikheter där det går, vilket ger följande.
Motsvarande linjära funktioner ritas in i ett koordinatsystem, för hand eller med räknare, och det område som uppfyller alla olikheter markeras. Området kommer se ut som i figuren.

Vi läser nu av koordinaterna för områdets hörn, då det är i något av dessa som målfunktionens maximala värde kan hittas. De är och För att avgöra vilken av dessa som ger målfunktionen dess maximala värde sätter vi in koordinaterna i , en i taget.

Vi kan alltså konstatera att målfunktionens maximala värde är