Begrepp

System av olikheter

Ett system av olikheter är två eller flera olikheter som ska gälla samtidigt. Exempelvis anger följande system av olikheter tre krav som ställs på de två variablerna som ingår, xx och y.y. {y-0.5x+3y>1x0 \begin{cases}y \leq \text{-} 0.5x+3 \\ y > 1 \\ x \geq 0 \end{cases} System av olikheter illustreras ofta grafiskt i ett koordinatsystem, där olikheterna tillsammans definierar det område där alla är uppfyllda samtidigt.

Ett vanligt användningsområde för system av olikheter är i linjära optimeringsproblem, där olikheterna kallas för bivillkor.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}