Begrepp

Högerderivata

Högerderivatan för en funktion f(x)f(x) i en viss punkt aa definieras som gränsvärdet för ändringskvoten f(a+h)f(a)h\frac{f(a+h)-f(a)}{h} när hh går mot 00 från höger. Detta brukar skrivas f+(a)=limh0+f(a+h)f(a)h. f'_+(a) = \lim \limits_{h \to 0^+}\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}. Plustecknet indikerar att hh går mot 00 från just höger, dvs. från större till mindre xx-värden. Om högerderivatan för en funktion i en viss punkt är lika med vänsterderivatan i samma punkt så betyder det att även derivatan i punkten existerar.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}