Begrepp

Högergränsvärde

Högergränsvärdet för en funktion f(x)f(x)xax \to a är det yy-värde funktionen närmar sig när den går mot aa från höger, dvs. från högre mot lägre xx-värden. Man skriver det med ett plustecken vid xx-värdet: limxa+f(x). \lim \limits_{x \rightarrow a^+}f(x). I figuren går funktionen mot yy-värdet 66 när man närmar sig x=5x=5 från höger. Högergränsvärdet för f(x)f(x) när x5x \to 5 är alltså lika med 6,6, vilket skrivs limx5+f(x)=6.\lim \limits_{x \rightarrow 5^+}f(x) = 6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}